A A A K K K
для людей із порушенням зору
Білогірська селищна рада - територіальна громада
Хмельницька область

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Дата: 15.03.2021 16:04
Кількість переглядів: 486

Додаток до рішення

                                                                 «Про затвердження переліку

                                                                                        адміністративних послуг, які надаються

                                                                       через надання адміністративних

                                                                             послуг Білогірської селищної ради

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме


 (назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг

Білогірської селищної ради


(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, - суб’єкта надання адміністративної послуги)

1.

Інформація про ЦНАП (місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білогірської селищної ради

Адреса: вул. Шевченка, 44, смт. Білогіря, Хмельницька область, 30200

Тел.:(241-)2-12-55

Веб-сайт:

Електроннна пошта: bsr_bil@ukr/net

Режим роботи:

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 08.00 по 17.00

Вівторок з 08.00 по 20.00.

Субота з 08.00 по 12.00

Без перерви на обід.

Неділя – вихідний день.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.

Законодавство України

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року №189 «Про затвердження порядку призначення та виплат тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Умови отримання адміністративної послуги

3.

Підстава для отримання

     відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які
внесено  до  Єдиного  реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним
аліментів;  { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою  КМ  N  147  ( 
147-2008-п ) від 05.03.2008; в редакції
Постанови  КМ N 632 (
632-2020-п ) від 22.07.2020 - застосовується
з 1 липня 2020 року }

4.

Перелік необхідних документів

     Для  призначення  тимчасової  допомоги  одержувач  подає:
{  Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ  N 632 (
632-2020-п ) від 22.07.2020 - застосовується з 1 липня
2020 року }

      заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики; { Абзац другий
пункту  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 35
(
35-2012-п ) від 25.01.2012 }

      копію свідоцтва про народження дитини;
 { Абзац четвертий пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 890 (
890-2016-п ) від 30.11.2016 }
  {  Абзац  п'ятий  пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ
N 890 (
890-2016-п ) від 30.11.2016 }

       декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за
призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на
підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї).  { Пункт 6
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою  КМ  N  1181
(
1181-2015-п ) від 25.12.2015 }

 

     Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації
про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням
усіх  видів соціальної допомоги. { Пункт 6 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 890 (
890-2016-п ) від 30.11.2016 }

     Залежно від  підстав,   на   яких   призначається   тимчасова
допомога, додатково подаються такі документи:

     рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з
батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби,
що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом
шести  місяців, що передують місяцю звернення; { Абзац пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 147 (
147-2008-п ) від
05.03.2008 }

      довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з
батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на
примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в
установленому   порядку   недієздатним,  а  також  перебування  на
строковій   військовій  службі;  {  Абзац  пункту  6  із  змінами,
внесеними  згідно  з  Постановами  КМ  N  147  ( 
147-2008-п ) від
05.03.2008, N 868 (
868-2012-п ) від 19.09.2012 }

      повідомлення органу   внутрішніх   справ  про  те,  що  місце
проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
  {  Абзац дванадцятий пункту 6 виключено на підставі Постанови
КМ N 41 (
41-2018-п ) від 25.01.2018 }
 
      У  разі неможливості одержання довідки про наявність і розмір
аліментів  від  органів  державної  виконавчої  служби / приватних
виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України
та  в  районі  проведення  антитерористичної  операції,  тимчасова
допомога  призначається  на  підставі  письмової  заяви  одного  з
батьків про одержання (неодержання) аліментів. { Пункт 6 доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  688  ( 
688-2015-п  )  від
08.09.2015;  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 585
(
585-2019-п ) від 05.07.2019 }

       Відповідальність  за  достовірність  наданої  інформації щодо
неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з
батьків.  { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 688
688-2015-п  )  від  08.09.2015;  із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 632 (
632-2020-п ) від 22.07.2020 - застосовується
з 1 липня 2020 року }

      У   разі   поновлення   виплати   аліментів  один  з  батьків
зобов’язаний  в  триденний строк письмово повідомити про це органу
соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку)
раніше  призначеної  тимчасової  допомоги.  {  Пункт  6  доповнено
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  688  ( 
688-2015-п  )  від
08.09.2015 }

5.

Спосіб подання документів

заяви  з необхідними документами приймаються від громадян органами
соціального  захисту  населення  районних держадміністрацій лише у
разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний
веб-сайт  Мінсоцполітики,  інтегровані  з ним інформаційні системи
органів  виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування або
Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

6.

Платність (безоплатність) надання.

Адміністративна послуга надається безоплатно

 

7.

Строк надання

Заява про призначення соціальної допомоги розглядається не пізніше ніж протягом 10 днів після її надходження з усіма необхідними документами

8.

 Перелік підстав для  відмови у наданні

Виплата тимчасової допомоги припиняється у разі:

 

     1) встановлення місця  проживання  (перебування)  особи,  яка
зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду;

 

     2) виявлення  обставин,  що  свідчать про можливість одного з
батьків утримувати свою дитину;

 

     3) досягнення дитиною 18-річного віку;

 

     4) виконання в повному обсязі зобов'язань  одного  з  батьків
щодо  сплати  аліментів у разі виїзду на постійне місце проживання
за кордон;

 

     5) влаштування дитини до відповідної  установи  (закладу)  на
повне державне утримання;

 

     6) скасування або визнання усиновлення недійсним;

 

     7) усиновлення дитини (чоловіком матері або дружиною батька);

 

     8) відмови від стягнення аліментів;

 

     9) добровільного виконання рішення суду особою,  зобов'язаною
сплачувати аліменти;

 

     10) скасування в установленому законодавством порядку рішення
суду щодо стягнення аліментів;

 

     11) смерті дитини, якій була призначена тимчасова допомога;

 

     12) смерті   одного   з   батьків,  зобов'язаного  сплачувати
аліменти, або  визнання  його  в  установленому  порядку  безвісти
відсутнім чи оголошення померлим;

 

     13) позбавлення  в  установленому  порядку  одного з батьків,
який утримує дитину, батьківських прав;

 

     14) відібрання дитини від  одного  з  батьків,  який  утримує
дитину, без позбавлення батьківських прав;

 

     15) встановлення над дитиною опіки чи піклування;

 

     16) сплати аліментів одним з батьків.

 

{  Пункт  10  доповнено підпунктом 16 згідно з Постановою КМ N 929
(
929-2018-п ) від 07.11.2018 }

 

     Про виникнення  зазначених  у цьому пункті обставин одержувач
зобов'язаний  повідомити  у  десятиденний  строк орган соціального
захисту населення.

 

     Виплата тимчасової  допомоги  припиняється  з  першого  числа
місяця,  що настає за місяцем,  в якому виникла одна із зазначених
обставин.

 

     Для  підтвердження  даних  про  смерть  одержувачів або дітей
використовуються  відомості  з Державного реєстру актів цивільного
стану   громадян,   які   передаються   до  Мінсоцполітики  шляхом
автоматизованого  обміну  електронними  даними  між інформаційними
ресурсами  Мін’юсту  та  Мінсоцполітики  через систему електронної
взаємодії  державних електронних інформаційних ресурсів у порядку,
передбаченому  законодавством.  { Пункт 10 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою КМ N 386 (
386-2020-п ) від 20.05.2020 }

 

     У   разі   коли   одержувачем  навмисно  подано  недостовірні
відомості  чи  приховано відомості, що вплинули або могли вплинути
на  встановлення  права  на  тимчасову  допомогу  та визначення її
розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення
про  виникнення  обставин,  за  яких  виплата  тимчасової допомоги
припиняється,  на наступний строк допомога може бути призначена не
раніше   ніж   через  12  місяців  з  місяця  виявлення  порушення
(виникнення  обставин).  {  Пункт  10  доповнено  абзацом згідно з
Постановою КМ N 929 (
929-2018-п ) від 07.11.2018 }

9.

Результат надання адміністративної послуги

Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги

10.

Способи отримання відповіді (результату)

Допомогу можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.

Про відмову в призначенні соціальної допомоги орган, що призначає допомогу, письмово повідомляє особу, яка звернулася за її призначенням, у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь