Білогірська селищна рада - територіальна громада
Хмельницька область

Взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»

Дата: 15.03.2021 16:06
Кількість переглядів: 2357

Фото без опису

                                                     Додаток до рішення

                                                                 «Про затвердження переліку

                                                                                        адміністративних послуг, які надаються

                                                                       через надання адміністративних

                                                                             послуг Білогірської селищної ради

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНИВНОЇ ПОСЛУГИ

Взяття на облік особи з інвалідністю для забезпечення легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України «Про автомобільний транспорт»


 (назва адміністративної послуги)

Центр надання адміністративних послуг

Білогірської селищної ради


(найменування структурного підрозділу територіального органу Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, - суб’єкта надання адміністративної послуги)

1.

Інформація про ЦНАП (місце подання документів та отримання результату послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білогірської селищної ради

Адреса: вул. Шевченка, 44, смт. Білогіря, Хмельницька область, 30200

Тел.:(241-)2-12-55

Веб-сайт:

Електроннна пошта: bsr_bil@ukr/net

Режим роботи:

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця з 08.00 по 17.00

Вівторок з 08.00 по 20.00.

Субота з 08.00 по 12.00

Без перерви на обід.

Неділя – вихідний день.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

2.

Законодавство України

Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про гуманітарну допомогу». Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року №999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (зі змінами).

Умови отримання адміністративної послуги

3.

Підстава для отримання

Медичні покази для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), дітей-інвалідів для забезпечення легковими автомобілями.

4.

Перелік необхідних документів

Для  взяття  на  облік  інвалід,  законний  представник недієздатного   інваліда,   дитини-інваліда   подає  до  районного управління  соціального  захисту  за  місцем реєстрації, заяву,  форма  якої  затверджується Мінсоцполітики. 
До заяви додаються: 
     - копія довідки  МСЕК про групу та причину інвалідності,  а для дітей-інвалідів - копія медичного висновку; 
     - паспорт (для інваліда,  законного представника  недієздатного інваліда, дитини-інваліда), який після перевірки паспортних даних, зазначених у заяві,  повертається заявнику, та копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда); 
     - довідка про  присвоєння  ідентифікаційного номера інваліду та члену  сім'ї,  якому  передається  право користування автомобілем, законному  представнику  недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда (після перевірки даних, наведених в заяві, повертається заявнику); 
     - документ  про  реєстрацію місця проживання члена сім'ї, іншої особи,  яким  передається  право користування автомобілем; 
     - для інвалідів I,  II і III групи з числа учасників ліквідації наслідків   аварії   на   Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та  випробувань,  у 

військових  навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї,  - копія посвідчення про належність до категорії  1  осіб,  що  постраждали внаслідок дії зазначених факторів,  та медична довідка визначеного органами  охорони  здоров'я  зразка  щодо  спроможності   інваліда керувати   автомобілем   (для   інвалідів   I   і  II  групи,  які забезпечуються автомобілями безоплатно); 
     - для інвалідів від загального захворювання  або  захворювання, отриманого  під  час  проходження  військової  служби  чи служби в органах внутрішніх  справ,  державної  безпеки,  інших  військових формувань,  з числа осіб,  які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією,  - довідка,  видана військкоматом,  інші документи (копія партизанського квитка),  що підтверджують таку  участь  (видається військкоматом   на   запит   головного   чи  районного  управління соціального захисту), або посвідчення інваліда війни; 
     - для інвалідів унаслідок трудового каліцтва - копія  акта  про нещасний   випадок   на   виробництві   або   акта   розслідування професійного захворювання і довідка про перебування  на  обліку  у Фонді соціального страхування; 
     - для недієздатних  інвалідів - копія рішення суду про визнання інваліда  недієздатним  та  копія  рішення   (розпорядження)   про встановлення над ним опіки; 
     - для малолітніх  і неповнолітніх дітей-інвалідів,  позбавлених батьківського піклування,  -  копія  рішення  (розпорядження)  про встановлення опіки та піклування. 

До Міністерства соціальної політики подаються наступні документи для визнання легкових автомобілів гуманітарною допомогою:

1.Письмове звернення департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі - отримувач) до Мінсоцполітики щодо доцільності визнання легкового автомобіля гуманітарною допомогою.

2. Письмова пропозиція донора про надання автомобіля отримувачу із зазначенням конкретного набувача – фізичної особи, якій буде передано легковий автомобіль (дарчий лист).

3.Письмова згода отримувача на одержання автомобіля в якості гуманітарної допомоги.

4. Копія заяви набувача щодо забезпечення автомобілем, отриманим в якості гуманітарної допомоги.

5. Копія довідки (витягу з довідки або акту) МСЕК про групу та строк встановлення інвалідності, медичні показання до забезпечення автомобілем в якості форми реабілітації.

6. Інформація отримувача про номер набувача у черзі на отримання легкового автомобіля на дату подання відповідного пакету документів.

7. Копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, завірені нотаріально.

8. Копія посвідчення водія.

9. Копія медичної довідки про придатність до керування транспортним засобом.

10. Копія технічного паспорту на легковий автомобіль.

11. Копія посвідчення про належність до пільгових категорій громадян (учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, учасники бойових дій тощо).

12. Довідка відповідного підрозділу МВС про відсутність реєстрації за інвалідом транспортних засобів протягом останніх семи років автомобілів, строк експлуатації яких менше ніж 5 років.

13. Довідка відділу (сектору) Укрбюро Інтерполу на підтвердження неналежності зазначеного автомобіля до банку даних Інтерполу щодо викрадених та оголошених у міжнародний розшук на території держав-членів Інтерполу транспортних засобів.

14. Для недієздатних інвалідів, малолітніх і неповнолітніх дітей-інвалідів – копія рішення суду про визнання інваліда недієздатним та/або копія рішення (розпорядження) про встановлення над ним опіки та піклування.

15. У разі передачі права користування автомобілем іншій особі в зв’язку з наявністю протипоказань – копія заяви набувача про передачу права керування автомобілем; довідка про реєстрацію місця проживання члена сім’ї, якому передається право користування автомобілем; копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; копія посвідчення водія; копія медичної довідки про придатність до керування транспортним засобом.

Копії документів мають бути завірені підписом керівника та печаткою отримувача. 
До документів, викладених іноземною мовою, необхідно надавати айонечний переклад державною мовою.

5.

Спосіб подання документів

Після  реєстрації  заяви  районним   управлінням   соціального захисту  в  день звернення видається,  а  у разі  надходження заяви поштою у триденний строк інваліду  надсилається  направлення до лікувально-профілактичного закладу для  проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. 
Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний  заклад  у п'ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма №088/0) і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та 

в  обов'язковому  порядку  повідомляє  про  це  айоне управління соціального захисту, яке видало таке  направлення.  

Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу  районне управління соціального захисту надсилає  документи інваліда  разом  із  заявою  до  департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

Департамент  соціального захисту населення облдержадміністрації  реєструє  заяви  разом  з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінсоцполітики, приймає  відповідне  рішення  і  надсилає  його  у письмовій формі відповідно до районних управлінь соціального захисту,   які  видали  направлення,  та  інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів. 

  Реєстрація усіх документів  з  урахуванням  висновку  облМСЕК (ЦМСЕК,   КрМСЕК),   що  надійшли  протягом  календарного  місяця, проводиться протягом 20 днів  після  закінчення  місяця,  в  якому надійшла заява з усіма необхідними документами. 

  Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

       1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;
     2) інваліди з право на позачергове забезпечення;
     3) інваліди з правом  на  забезпечення  у  порядку  загальної черги.
Взяття  на  облік  інваліда  (крім  інваліда  внаслідок трудового  каліцтва) здійснюється департаментом соціального захисту населення у розрізі наявних черг інвалідів   з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК),  яка  видала  інваліду  висновок  про  наявність медичних показань  для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок 

видано не раніше ніж дата реєстрації заяви. 

Інваліди, які   мають   право  на  забезпечення  автомобілями незалежно від наявності медичних показань,  беруться  на  облік  з дати  подання  заяви разом з документами.

6.

Платність (безоплатність) надання.

Безоплатно автомобілями забезпечуються: 
1) із звичайним керуванням: 
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та  протипоказань  до  керування  ним – інваліди війни, крім осіб, зазначених  в  абзаці другому підпункту 3 пункту 30 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями;
- за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та протипоказань до керування ним або незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем та за відсутності протипоказань до керування ним чи за наявності   медичних протипоказань до керуванням ним - інваліди I групи з числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською  катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань,  у військових навчаннях із  застосуванням  ядерної зброї (категорія 1);
2) з ручним керуванням:
- за  наявності  медичних  показань  для  забезпечення  таким автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:
- інваліди війни;
- інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших   причин   з  числа  колишніх  малолітніх  (яким  на  момент ув’язнення  не  виповнилося  14  років)  в’язнів   концентраційних 

таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
- особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами внаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;
- інваліди з  ампутацією обох ніг,  які мають протипоказання до протезування  на  підставі  спільного висновку облМСЕК  (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості; 
- інваліди внаслідок трудового каліцтва;
- за  наявності  медичних  показань  для  забезпечення  таким автомобілем  та  відсутності  протипоказань  до  керування  ним – інваліди  I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи, 

щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
- за  наявності медичних показань для  забезпечення  таким автомобілем та  за  відсутності  протипоказань до керування ним – інваліди II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких   встановлено причинний зв’язок   інвалідності   з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
3) сім’ї з двома і більше інвалідами,  які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.

7.

Строк надання

Настання черги забезпечення інвалідів автомобілями, а у випадку забезпечення інвалідів автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою, - визнання Міністерством соціальної політики України автомобіля гуманітарною допомогою.

8.

 Перелік підстав для  відмови у наданні

1. Відсутність належних документів, необхідних для взяття на облік для забезпечення інвалідів автомобілями;

2. Дотримання черговості перебування на обліку.

9.

Результат надання адміністративної послуги

Забезпечення інвалідів автомобілями.

10.

Способи отримання відповіді (результату)

Вручення автомобіля інваліду.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь