Білогірська селищна рада - територіальна громада
Хмельницька область

Оголошення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я

Дата: 25.06.2021 12:18
Кількість переглядів: 623

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

 

У відповідності до  статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094 оголошується конкурс  на посаду  генерального директора комунального некомерційного підприємства «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради  Шепетівського  району Хмельницької області.

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради  Шепетівського  району Хмельницької області.

Місцезнаходження закладу: 30200,  вул. Миру,  будинок 1,   смт Білогір’я,  Шепетівський район,   Хмельницької області.

Основні напрямки діяльності підприємства: надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут комунального некомерційного підприємства «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради  Шепетівського  району Хмельницької області затверджено рішенням сесії Білогірської селищної ради від 24.12.2020 року   №02-04/2020  «Про  затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства  «Білогірська  центральна  лікарня»  Білогірської селищної ради  (додаток 1).

Структура закладу  (додаток 2).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094 ;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2  до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі; Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги  до претендента:

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки». Стаж роботи не менше  5 років.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном;

матеріальної допомоги на оздоровлення.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за розпорядження селищного  голови у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Місце проведення конкурсу Білогірська селищна рада.

Дата проведення конкурсу 14.07.2021  року 

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись 15 днів з днів з дати оголошення  конкурсу на офіційному веб-сайті Білогірської селищної ради   по 09 липня  2021   за адресою: смт. Білогір’я, вул. Шевченка, 44, Білогірська селищна рада, Шевченка, 44  довідки за телефоном  2 12 55.

 

           

Додаток № 1

до рішення десятої чергової сесії восьмого скликання Білогірської селищної ради № 01-10/2021

від 25 червня 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статут

Комунального некомерційного підприємства

«Білогірська багатопрофільна лікарня»

Білогірської селищної ради

Шепетівського району

Хмельницької області

(Нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cмт. Білогір’я

2021рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає кваліфіковану вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу.

1.2. Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального некомерційного підприємства «Білогірська центральна районна лікарня» Білогірського району Хмельницької області і створене на базі спільної власності громади в особі Білогірської селищної  ради.

1.3. Засновником та органом  управління майном Підприємства є Білогірська  селищна рада (надалі – Засновник).

1.4. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів.

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини  серед працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Білогірської селищної ради, а також цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

 

2.1. НАЙМЕНУВАННЯ:

2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області.

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: КНП «Білогірська багатопрофільна лікарня».

2.1.3. Місцезнаходження, юридична адреса: 30200, Хмельницька обл., смт. Білогір’я, вул.Миру, 1.

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановленних законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- медична практика;

- створення умов, необхідних  для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавста на безоплатній та платній основі послуг вторинної/спеціалізованої, стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичним контролем за перебігом вагітності до 30 тижнів, з послідуючою передачею в інші жіночі консультацїї, де мають проводитись пологи, проведення  пологів в екстрених (передчасних випадках) з подальшим переводом  (мами та дитини) в інші пологові будинки;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі спецалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- направлення пацієнтів, у разі потреби до інших закладів охорони здоров’я, для надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації у порядку, встановленому законодавством України;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- провадження діяльності, пов’язаної з відпуском, використанням, придбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин, засобів у порядку, визначеному законодавством України;

- організація підвищення професійної кваліфікації кадрів, у тому числі навчання за напрямом визначеної спеціалізації;

- впровадження інших видів медичної, консультативної, лікувальної та профілактичної діяльності, в тому числі надання платних медичних послуг відповідно до законодавства;

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- навчально-методична, науково-дослідницька робота;

- здійснення іншої, не забороненої законодавством, діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства;

- здійснює інші повноваження, визначені Статутом та чинним законодавством України;

- якщо для провадження деяких видів діяльності, передбачених цим пунктом, необхідний спеціальний дозвіл (ліцензія), Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

4. ПРАВОВИЙ  СТАТУС

 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємства набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Білогірської селищної ради на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання медичних послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними чи недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Підприємство має право укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Із дозволу Засновника (власника) Підприємство має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування майно, устаткування, інвентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

4.11. Підприємство має право здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги господарську некомерційну діяльність, не заборонену законодавством.

 

5. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління, майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати бо іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має право безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним та фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства, або її відчуження, вирішується виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. комунальне майно, передане Підприємству Засновником;

5.3.2. бюджетні кошти (кошти місцевого самоврядування);

5.3.3. власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. цільові кошти;

5.3.5. кредити банків;

5.3.6. майно, придбане у інших юридичних та фізичних осіб;

5.3.7. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку, інших програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;

5.3.9. кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.10. інші джерела, не заборонені законодавством;

5.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.5. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.6. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за ним рухомим та нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах визначених законодавством та цим Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності.

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми цього Статуту.

6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.8. Співпрацювати з іншими лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Засновником.

6.1.11. Встановлювати вартість робіт та послуг, що надаються Підприємством відповідно до законодавства.

6.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство:

6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6.3. Обов’язки Підприємства:

6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

6.3.2. Забезпечувати належне та якісне надання медичних послуг населенню.

6.3.3. Планувати свою діяльність з метою реалізації та предмету діяльності згідно з Статутом.

6.3.4. Створювати для працівників належні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

6.3.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.3.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

7.  УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ

 

7.1. Управління Підприємством здійснює Засновник (власник).

7.2. Керівництво Підприємством здійснює Генеральний директор. Генеральний директор несе персональну відповідальність за діяльність Підприємства і здійснення ним своїх функцій.

7.3. Генеральний директор Підприємства призначається на посаду шляхом укладання контракту за результатами конкурсу, в установленому порядку.

7.4. При Підприємстві за рішенням Засновника створюється спостережна рада в установленому законодавством порядку, з обов’язковим залученням представників громадськості (за їх згодою).

7.5. Засновник (власник):

7.5.1. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього.

7.5.2. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.5.3. Здійснює контроль за ефективністю використання майна.

7.5.4. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.5.5. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання.

7.5.6. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання.

7.5.7. Укладає і розриває контракт з Генеральним директором Підприємства та здійснює контроль виконання цього контракту у спосіб, визначений чинним законодавством.

7.6. Генеральний директор Підприємства:

7.6.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

7.6.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника.

7.6.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги.

7.6.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

7.6.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного відання майна.

7.6.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

7.6.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

7.6.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.6.9. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення у сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим у встановленому порядку штатним розписом.

7.6.10. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

7.6.11. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

7.6.12. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

7.6.13. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

7.6.14. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з його вини в порядку, визначеному законодавством.

7.6.15. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- Положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

- Порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

7.6.16. За погодженням з Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

7.6.17. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом.

7.7. Генеральний директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення та достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Генерального директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки Генерального директора виконує інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. З метою сприяння діяльності Підприємства, на Підприємстві може бути створена Опікунська Рада, до складу якої (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші особи. Опікунська Рада утворюється і припиняє свою діяльність за наказом Генерального директора. Діяльність, склад та інші питання щодо Опікунської Ради регулюються Положенням, яке затверджується наказом Генерального директора.

 

8. ОРГАНАЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структура Підприємства включає:

8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ.

8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарські.

8.1.3. Лікувальні підрозділи.

8.2. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Генеральним директором Підприємства.

8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Генеральним директором.

8.4. Штатну чисельність Підприємства Генеральний директор визначає на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Генеральний директор Підприємства зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Генеральний директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством та Положенням про ці органи.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Компетенція та повноваження трудового колективу, взаємні права і обов’язки трудового колективу та керівництва Підприємства визначаються Колективним договором, Законом України «Про колективні договори і угоди», Кодексом законів про працю України та іншим чинним законодавством України.

9.6. Трудовий колектив Підприємства представляє первинна профспілкова організація, яка діє у відповідності до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зокрема, розглядає проект Колективного договору, розглядає і вирішує згідно зі Статутом питання самоврядування трудового колективу, визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг.

9.7. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані відповідно договорів з НСЗУ, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.10. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.11. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства та цільовим використанням майна здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Контроль якості  надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника (власника), а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.4. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк подачі  кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх  необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до законодавства.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.8. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстрацію запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника (власника), шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статут підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

Секретар ради                                                  Ю. Загоруйко

Додаток 2         

 

Структура

комунального некомерційного підприємства «Білогірська багатопрофільна лікарня» Білогірської селищної ради 

Шепетівського  району Хмельницької області

 

 

 

І. Управління лікарні

1

Адміністрація лікарні

2

Інформаційно-аналітичний відділ

 

ІІ. Лікувальні підрозділи

1

Реєстратура.

2

Стоматологічне відділення

3

Поліклінічне відділення

4

Жіноча консультація

5

Денний стаціонар поліклініки

 

ІІІ. Стаціонарні відділення лікарні

1

Приймальне відділення

2

Хірургічне відділення з операційним блоком

3

Гінекологічне відділення з ургентним пологовим залом

4

Терапевтичне відділення

5

Неврологічне відділення

6

Дитяче відділення

7

Інфекційне відділення

 

ІV. Параклінічні підрозділи

1

Фізіотерапевтичне відділення

2

Рентгенодіагностичне відділення

3

Клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом

 

V. Спеціалізовані служби

1

Банк крові

2

Стерилізаційне відділення

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь