Білогірська селищна рада - територіальна громада
Хмельницька область

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білогірської селищної ради»

Дата: 07.06.2021 16:04
Кількість переглядів: 548

Фото без опису

 

Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та Податкового кодексу України.

Регуляторний орган: Білогірська селищна  рада

 

Розробник:  Виконавчий  комітет Білогірської селищної ради

 

Контакти: тел.(03841) 2-12-55

 

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

1.Визначення  проблеми

Ефективний  розвиток територіальних громад,  потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України  законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів.                                  

  Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів  та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду,  в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами  Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм  Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,в якому планується застосування плати за землю.

Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду  бюджету Білогірської селищної ради, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій територій  громади.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу  України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білогірської селищної ради» 

Причини виникнення проблеми

У разі неприйняття рішення  «Про встановлення місцевих податків

та зборів на території Білогірської селищної ради» податки і збори будуть справлятися по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми  громади:

- Утримання  закладів  загальної середньої освіти, дошкільної освіти,  закладів охорони здоров’я, закладів культури та соціальної сфери  (енергоносії, харчування, комунальні послуги, тощо),  ремонт доріг,  встановлення дитячих та спортивних майданчиків,  встановлення вуличного освітлення та   інші заходи.

Аналіз втрат до бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікува-ний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

- житлова нерухомість

- нежитлова нерухомість

 

 

 

 

0,5

 

1

 

 

 

 

210,0

 

500,0

 

 

 

 

0,1

 

0,1

 

 

 

 

142,0

 

155,0

 

 

 

 

68,0

 

345,0

2

 

Туристичний збір

0,5

2,0

 

0,1

 

0,8

1,2

 

3

Ставка податку за земельні ділянки, НГО яких проведено :

- Для юридичних осіб

- Для фізичних осіб

 

 

 

1,0

 

1,0

 

 

 

3136,4

 

1929,8

 

 

 

0,3

 

0,3

 

 

 

934,6

 

531,2

 

 

 

2202,0

 

1398,6

4

Єдиний

 

20

17000,00

20

 

0

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

4014,8

                 

Важливість проблеми при встановленні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення  дохідної частини  бюджету громади  та спрямування отриманих доходів на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів територіальної громади. Тому розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білогірської селищної ради» 

 

Основні групи, на які проблема має вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

так

 

Держава

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної  ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо  селищною радою у термін до 15 липня не прийнято  та не оприлюднено рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньомурозділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

1) врегулювання місцевих податків на території  Білогірської селищної  ради відповідно до Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельноїділянки, транспортного податку, плати за землю) та єдиному податку (фізичним особам 1,2 групи) відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до  бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку;

 

3) встановлення пільг щодо сплати  місцевих податків і зборів;

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок (фізичних осіб 1,2 груп);

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між громадою  та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

 

III. Визначення та оцінка способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива  1:

Не виносити  на розгляд сесії  та не приймати рішення «Про встановлення місцевих податківта зборів на території  Білогірської селищної ради» 

 

Така альтернатива не є прийнятною ,так, як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. Очікувані втрати   бюджету  4014,8 тис грн.  в результаті не прийняття рішення «про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків  та зборів»  не дозволять профінансувати в повному обсязі соціально-економічні програми  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

Альтернатива  2:прийняти «Про встановлення місцевих податків

та зборів на території Білогірської селищної ради» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селищної ради  та наповнення місцевого бюджету на 4014,8 тис грн.,   що дозволить профінансувати  заклади дошкільної освіти, школи,   благоустрій та інші  соціальні програми.             

 

Альтернатива 3: Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  буде  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету, додатково надійде до селищного  бюджету 5150,1 тис грн, але  така  альтернатива  є неприйнятною, тому, що є непосильною для платників  податків і зборів  територіальної громади   у зв’язку  з надмірним  податковим  навантаженням буде  виникати заборгованість зі сплати податків та зборів, а це призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  соціальної напруги серед населення.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Відсутні

 

Відсутні

Альтернатива  2:

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію повноважень, наданих органам місцевого самоврядування. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволить забезпечити  надходження до  бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Створить сприятливі фінансові можливості  для підвищення соціальної захищеності та інших потреб територіальної громади. Вдосконалить відносини між  селищною  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання

Зменшення  надходжень через надання пільг.

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта  та витрати процедур з його опублікування

 Альтернатива  3

Додаткові  надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» за причини сплати податків

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта  та витрати процедур з його опублікування

2)Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

      Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими податковим кодексом України

        Втратять пільги соціально незахищені жителі громади. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів. Прямі витрати полягають у необхідності сплаті податків відповідно до Податкового Кодексу України.

 

 

 

Альтернатива  2:

 Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян. Відкритість та прозорість дій органів місцевого самоврядування.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення.

 

Альтернатива  3:

 

За рахунок зростання надходжень до місцевого  бюджету буде  вирішено  більша кількість  соціальних проблем громади.

 Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасної сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій .

 

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

54 

32

86

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

72,48

27,52

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

 Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими податковим кодексом України

 Прямі витрати полягають у необхідності сплаті податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України  становлять 4014,8 тис грн..

 

Альтернатива  2:

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян. Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення.

Альтернатива  3:

 

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок виникнуть  додаткові витрати 5150,1 тис грн. Надмірне податкове  навантаження спричинить занепад малого бізнесу .

 

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива  1:

1–цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до бюджету , 4014,8 тис грн., а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі комунальні заклади, соціальні програми.

Альтернатива  2:

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути  досягнуті майже повною мірою

Прийняття даного рішення забезпечить фінансову основу самостійності  ради, до    бюджету  надійдуть кошти, 4014,8 тис грн.,  що дасть змогу вирішити важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків і зборів, наповнення бюджету, виконання програми  соціально-економічного  розвитку громади. Отже прийняттям  даного рішення буде  досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

2- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, що становить  5150,1 тис грн.,   знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2:

 

 Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади. Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного  опублікування. Сплата податків і зборів  за встановленими ставками.

 Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення   бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3:

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційного  оприлюднення. Надмірне податкове навантаження спричинить занепад малого бізнесу.

 Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива1

 

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

 Зменшення надходжень у місцевий бюджет. Втратять пільги соціально незахищені верстви населення. Сплата податків передбаченими Податковим кодексом України

Останнє місце у рейтингу.  Зменшення надходжень до сільського бюджету. Підвищення  соціальної напруги

Переваги  обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива2

 Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білогірської селищної ради» 

Забезпечить наповнення    бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інших законів. Зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Альтернатива 3

 Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства.

Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів. Політична та економічна ситуація в країні

Альтернатива 1

 Дана альтернатива не є прийнятною. Недостатнє наповнення  сільського бюджету. Неповна  реалізація Програми соціально – економічного  розвитку селищної  ради.

 

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інших законів.

Таким  чином для  реалізації обрано  Альтернативу  2- встановлення  економічно  обґрунтованих розмірів  ставок місцевих податків і зборів, що є посильними для платників місцевих податків і зборів, що забезпечить фінансову основу самостійності Білогірської селищної ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Зазначену  проблему планується розв'язати шляхом розробки  проекту рішення Білогірської селищної  ради  ««Про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік на території Білогірської селищної ради»  та АРВ до нього;

  • Проведення консультацій з суб’єктами  господарювання;
  • Оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;
  • Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення  вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  • Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
  • Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Білогірської селищної ради»  на пленарному засіданні сесії;
  • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
  • Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів є основним  механізмом, яке забезпечить  розв’язання визначеної проблеми.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін  дії  регуляторного акта  один рік. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

У разі, якщо селищна  рада до 15 липня не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового  кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого  самоврядування мають  щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються  в установленому  Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ,  для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта так  як підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту  основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний  податок з фізичнихосіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;

- кількістьсуб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдинийподаток з фізичнихосіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання  з основних положень акта.

Статистичні показники:

 

Назва показника

2021

 (очікувані у зв’язку з прийняттям рішення)

 

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків ( податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців) (тис.грн.) в тому числі:

8548,0

 

9600,0

Транспортний податок

55,0

75,0

 

Плата за землю

7783,0

8500,00

 

Єдиний податок

16889,7

18000,00

 

Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб–підприємців), осіб

859

 

 

861

 

 

 

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання,фізичнихосіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці селищної  ради та в районній газеті «Життя і слово»

 

         

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня  набрання чинності цим регуляторним  актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним  актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації  буде проводитися щодо розміру надходжень до      бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

 

     Селищний голова                                                      В. Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4


до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 22 квітня  2021року по  01 червня 2021 року

 Порядко-вий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консульта-цій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

робочі зустрічі

11

Ознайомлення  представників малого бізнесу з запропонованими розмірами місцевих податків і зборів та отримання інформації про можливість  сплати податків

2

телефонні консультації

18

Отримання інформації  про встановлення ставок місцевих податків і зборів, обговорено та запропоновано  залишити розміри ставок місцевих податків на рівні запропонованих

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких  поширюється регулювання:

859 (одиниць)

питома  вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%; 

  1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання ( технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податків), гривень

18365

0

0

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

18365

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

55

8

Сумарно, гривень

732775

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

0

0

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити) не передбачено

0

0

0

14

Разом гривень

0

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,  одиниць

55

16

Сумарно, гривень

0

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

732875

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3745,40

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

831520,0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

831520,0

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є  прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур    не потрібно.

Селищний  голова                                                                                   В. Мельник


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь